เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

ประชาสัมพันธ์การประกวด IS ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกทุกท่าน เข้าร่วมชม vdo การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน ระดับชั้น ม.2 และ ม.5 ประจำปี 2563 (IS) ใน facebook ของ ร.ร. และร่วมกด like กด share vdo vdo ที่มียอดกด like มากที่สุด จะได้รับรางวัล popular vote  ของระดับชั้นร่วม vote ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 22 มี.ค. 64 เป็นต้นไป ตัดสินผลการแข่งขัน วันจันทร์ ที่ 5 เม.ย. 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง