เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

ประชาสัมพันธ์การสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าศึกษากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 24พ.ค.-10มิ.ย.2564 นี้
 
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ15-17ปี
2. มีวินัย อดทน มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 
ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านลิงค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejRuJLvidAJlTpATSimjwchpit1mB8kiDBzjlvFugKmg06eQ/viewform?usp=sf_link 
2.เข้ากลุ่มไลน์ สมัครนศท.ฉส.64  
https://line.me/R/ti/g/PK8IMhyYhA

ติดต่อสอบถามข้อมูล
084-6218593 ครูกัลขณาณิช ยามสุข
0939785123 ครูสริตา  ประสมทรัพย์

*หมายเหตุ* การกรอกข้อมูลนี้เพื่อเป็นการแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเรียนนศท. เท่านั้น เพราะต้องรอ นรด. กำหนดวันรับสมัคร ยื่นเอก ทดสอบร่างกายและรายงานตัวอีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ สมัครนศท.ฉส.64

เรื่องที่เกี่ยวข้อง