เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

Personnel

ฝ่ายบริหารงาน

 • thumbnail

  นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกนกดาว เดชก้อง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย ช่วงบุญศรี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา แดงเรือง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานอำนวยการ

 • thumbnail

  นายจรัญ หนองหลวง

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป