เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์

กลุ่มบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

รายละเอียด

ที่อยู่เลขที่ 28 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โทรศัพท์0648966564

อีเมล์[email protected]