รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภัทราวุธ ภาวะโสภณ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์