รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเทพนที ทองยิ้ม

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์