เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+ th

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวภัสส์ธนัญ ไชย์หิรัญญากร

กลุ่มบุคลากรคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์