รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเปรนิกา มณีท่าโพธิ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์