วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผู้นำการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล มุ่งมั่นสร้างคน สู่สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2565 

Chalermkwansatree school, the learning leadership of international standards, determines to develop quality of human to reach the 21st century skills within 2022  
Downlaod