วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลภายในปี 2562

Chalermkwansatree school is the learning leadership towards international standard in 2019