ติดต่อซื้อบัตรได้ที่่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โทร.055-258003 ต่อ 202 หรือติดต่อครูละไม มารศรี 089-6402254

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดเรียน นักรียนเปิดเรียนวันที่่ 3 พฤศจิกายน 2557 [กำหนดการงานวัดผล]
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สาขาคณิตศาสตร์  ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการเข้าค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ  ค่าย 1  ประจำปีการศึกษา  2557

ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 63