แบบทดสอบก่อนเรียน    แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าหลัก
ความหมายของอาหาร
อาหารหลัก 5 หมู่
พืชผักสมุนไพร
ผักสมุนไพร
ผลไม้สมุนไพร
สรุป
ผู้จัดทำ

 

        อาหารหลักหมู่ที่ 1

     อาหารหลักหมู่ที่  1  ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ อาหารหมู่นี้เมื่อร่างกายย่อยแล้วจะให้สารอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย  ให้พลังงาน  และช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย


 

back                                                                      next