แบบทดสอบก่อนเรียน    แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าหลัก
ความหมายของอาหาร
อาหารหลัก 5 หมู่
พืชผักสมุนไพร
ผักสมุนไพร
ผลไม้สมุนไพร
สรุป
ผู้จัดทำ

 

        อาหารหลักหมู่ที่ 2

 

 

     อาหารหลักหมู่ที่  2  ประกอบด้วยข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน ฯลฯ  และผลิตภัณฑ์จากข้าว  แป้ง  อาหารหมู่นี้เมื่อร่างกายย่อยแล้วจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต  ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านพลังงาน  และความอบอุ่น ช่วยทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวเพื่อทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้


back                                                                      next