แบบทดสอบก่อนเรียน    แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าหลัก
ความหมายของอาหาร
อาหารหลัก 5 หมู่
พืชผักสมุนไพร
ผักสมุนไพร
ผลไม้สมุนไพร
สรุป
ผู้จัดทำ

 

สื่อการเรียนการสอนเรื่องอาหารดีมีคุณค่า

โดยครูวีระวรรณ   สาระวรรณ

สวัสดีนักเรียนทุกคน

 

 
  

 

ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะเข้าสู่บทเรียน

ครูก็อยากจะให้นักเรียนทำ 'แบบทดสอบก่อนเรียน' ก่อน

เพื่อวัดระดับว่าตนมีความรู้แค่ไหน?

 

แล้วค่อยเข้าสู่บทเรียน

หลังจากนั้นก็ทำ 'แบบทดสอบหลังเรียน'

เพื่อดูว่าตนมีการพัฒนาขึ้นไหม?

โดยดูจากคะแนนจ๊ะ่