แบบทดสอบก่อนเรียน    แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าหลัก
ความหมายของอาหาร
อาหารหลัก 5 หมู่
พืชผักสมุนไพร
ผักสมุนไพร
ผลไม้สมุนไพร
สรุป
ผู้จัดทำ

 

      พืชผักสมุนไพร

     พืชผักสมุนไพรในประเทศไทยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีมากมายหลายชนิด  ซึ่งแต่ละชนิดให้ประโยชน์ต่างกัน  ดังนั้นควรเลือกรับประทานให้เหมาะสม  ซึ่งต้องศึกษาค้นคว้าว่าพืชผักสมุนไพรชนิดนั้นเมื่อรับประทานแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร  ช่วยรักษาโรคหรือช่วยให้โรคบรรเทาได้อย่างไร  และต้องรับประทานด้วยวิธีใด  หรือทำอย่างไร  อันจะทำให้การใช้สมุนไพรชนิดนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายของผู้รับประทาน  ซึ่งในปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสำคัญในการนำสมุนไพรมาใช้ด้วยวิธีการต่าง ๆโดยเฉพาะการนำมาใช้ในการประกอบอาหารเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าของอาหารในด้านที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์  ช่วยต้านทานโรค  หรือช่วยให้โรคภัย   ไข้เจ็บบรรเทาลง  หรืออาจช่วยให้หายจากโรคนั้นได้ 

     ในปัจจุบันการปลูกพืชผักสมุนไพรนอกจากจะปลูกเป็นสวนเพื่อจำหน่ายแล้ว  ยังนิยมนำมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวอีกด้วย  เช่น กะเพรา โหระพา  อัญชัน  เดือย  บัวบก  ผักบุ้งไทย  พริกขี้หนู  มะเขือเทศ  มะนาว  ฟักทอง  มะกรูด  มะขาม  มะเขือพวง  แค  ชะพลู  ขิง  ข่า  ตะไคร้  ตำลึง  ถั่วแดง  ส้มเขียวหวาน  กล้วย  มะม่วง  ฝรั่ง  มังคุด  ขนุน  มะละกอ  ชมพู่  เป็นต้น