แบบทดสอบก่อนเรียน    แบบทดสอบหลังเรียน
หน้าหลัก
ความหมายของอาหาร
อาหารหลัก 5 หมู่
พืชผักสมุนไพร
ผักสมุนไพร
ผลไม้สมุนไพร
สรุป
ผู้จัดทำ

    

     ผักบุ้งไทย

        ผักบุ้งไทย  เป็นพืชน้ำมีลำต้นกลวงมักทอดยาวไปตามน้ำ นำมารับประทานเป็นผักสดหรือผักสุกก็ได้  เช่น  รับประทานกับ  ส้มตำ  แกงเผ็ด  แกงส้ม  เป็นต้น

คุณค่าอาหารและสรรพคุณ
    1.  ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินซี
    2.  มีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตา ป้องกันโรคตาฝ้าฟางตาอักเสบ
    3.  ช่วยดับร้อนถอนพิษไข้

back                                                                      next