บทเรียน E-Learning

แบบฟอร์มต่าง ๆ
- ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาพื้นฐาน)_ปรับปี55 
- ฟอร์มแผนการสอน(วิชาเพิ่มเติม)_ปรับปี55   

- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน  
- ปกแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน(2003) 
โดย กำหนดให้
-คณิตศาสตร์(ปกสีเหลืง)
-วิทยาศาสตร์(ปกสีชมพู)
-ภาษาไทย(ปกสีเขียว)
-สังคมศึกษา(ปกสีฟ้า)
-ภาษาต่างประเทศ(ปกสีม่วง)
-สุข+พละศึกษา(ปกสีเหลืงอ่อน)
-ศิลปะ(ปกสีส้ม)
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปกสีขาว)
เบิกกระดาษทำปกได้ที่
ผช.เบญจวรรณ อินชัยวงศ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเนตรนภา  บดีรัฐ
ครูรัตนา  สุขาวห
ครูศิริวรรณ  ฉิมแย้ม
ครูแสงเทียน  เพ็งคุ้ม
ครูอุบล  หินตั้ง    
ครูสุนทรี  เซี่ยงว่อง  
ครูวิเชียร  เซี่ยงว่อง   
ครูเบญจวรรณ  อินชัยวงศ์ 
ครูเสาวคนธ์   คุ้มปากพิง  
ครูโกสุม  ชัยรัตน์   
ครูศรีจันทร์  กลิ่นรอด  
ครูพีรดา  บัวกลิ่น
ครูวรรณภา พานิช  
ครูปภาวี  โพธิ์ทอง   
ครูวิชุดา  ภวภูริพันธ์    
ครูนงพร  เตชนราเดช
ครูวีรวรรณ์  สาระวรรณ
ครูวนิดา  ปานสมบัติ 
ครูเมตตา  บุญประสพ 
ครูเดชา   สุทธิประมา 
ครูปฐมา  เตียวตระกูล
ครูนิธิกร  แทบศรี  
ครูกอบแก้ว  ยลพันธุ์  
ครูรังษี  งูทิพย์ 
ครูวราภรณ์  น้อยวงศ์ 
ครูกรกฎ  ถนอมสิน 
ครูจันทิมา  ประสงค์มณี 
ครูไพลิน  จิตบุญมา 
ครูธนวรรณ  นาคะรัต 
ครูชวนพิศ  เสมาทอง   
ครูอินทิรา  ดาทอง  
ครูสุพิน  ฟองจางวาง 
ครูนิชรา องอาจบุญ
ครูรังษี งูทิพย์

ครูปรานี งูทิพย์

ครูอธิภัทร เดชะกะนิษฐ      

  โครงการส่งเสริมนักเรียน ครูศึกษาดูงานต่างประเทศและเข้าค่ายภาษาอังกฤษ [เอกสาร1] [เอกสาร2]
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน [เอกสาร 1]  [เอกสาร 2]
ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
หัวข้อการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ทัศนศิลป์) สพม.39 พล.(กลุ่ม 1)
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup  

PostHeaderIcon โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 
[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดร.จิตราภรณ์ ใยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในนามของคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 
 
ขายทอดตลาด
 
 
 
สอบราคาจ้างเหมารถสำหรับกิจกรรมค่ายพักแรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมยุวกาชาดและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๘ คัน ในวันที่ ๒๐-๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ | เอกสาร 

 


 

    ขอเชิญนักเรียนและครู-อาจารย์ทุกท่านของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ใช้งาน Google Apps for Education โดยบัญชีผู้ใช้จะอยู่ภายใต้โดเมน @chs.ac.th เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน เจ้าหน้าที่ และอาจารย์  Google Apps สามารถใช้บริการต่างๆของ Google เช่น Google Mail, Google Drive, Google  Calendar, Google  Site, Google+,Google Classroom และอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 
 
 
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง
 
สำหรับกิจกรรมคุณธรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒ คัน
 
ประกาศ | เอกสาร |รายละเอียด
 


[ภาพกิจกรรม]
วันที่่ 25 กันยายน 2557 ครูวนิดา ปานสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมชี้แจงสรุปผลงานการจัดการเรียนการสอนและกล่าวขอบคุณคณะครูทุกท่านผ่านทางหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมา และกล่าวให้กำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 95

ผู้บริหารโรงเรียน


นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เว็บข้อมูลอาเซียน

แนะนำ สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
http://asian.chs.ac.th  
ฉ.ส.สู่อาเซียน 54
ASEAN Study  

World Book
World Book Web
ระบบออนไลน์
สมาชิกออนไลน์
เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบสมาชิกแบบสำรวจ
ท่านชอบเรียนกลุ่มสาระใดมากที่สุด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้310
mod_vvisit_counterเมื่อวาน480
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้310
mod_vvisit_counterเดือนนี้39981
mod_vvisit_counterทั้งหมด2231568
QR Code