ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2558 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ม. 1

โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program : EP) ม. 1


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMAT) ม. 4

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) สายวิทยาศาสตร์ ม. 4

 

โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) สายศิลป์ ม. 4

 

ข้อปฏิบัตินักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการพิเศษ

  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า
กำหนดการจำหน่ายคู่มือสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กำหนดการปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 [ม.1]  [ม.4]
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2558
จุดอ่อนของคนไทย 10 อย่าง  
ข้อมูลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 57
[เอกสาร1]  [เอกสาร2]  [เอกสาร3]
[วิทยาศาสตร์]  [คณิตศาสตร์]  [ภาษาต่างประเทศ]  [ภาษาไทย]  [สังคมศึกษา]  [ศิลปศึกษา]  [การงาน]  [สุขศึกษาและพลศึกษา] 
แบบประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 ดาวน์โหลดโปรแกรม Stusents 2551 V 3 และ GpaxMix Setup 
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 63