ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

16 ก.พ. 2564 0 799

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศค่าเทอมภาคเรียนที่ 1 ประกาศค่าเทอมภาคเรียนที่ 2

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์

15 ก.พ. 2564 0 131

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี คลิกดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

25 ม.ค. 2564 0 1,437

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดสอบโครงการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังก

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

30 พ.ย. 2563 0 5,326

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ประกวดราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารศูนย์กีฬา)
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ประกวดราคาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารศูนย์กีฬา)

04 พ.ย. 2563 0 327

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารศูนย์กีฬา) รายการปริมาณงานและราคากลาง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา) ประกวดราคาจ้าง เลขที่ 1-2564 การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่

ตารางสอนฉบับใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ตารางสอนฉบับใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้ใช้วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

25 ก.ย. 2563 0 2,003

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ให้ใช้วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)

21 ส.ค. 2563 0 451

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)

การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)
การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)

17 ก.ค. 2563 0 296

การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

24 มิ.ย. 2563 0 13,375

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

11 มิ.ย. 2563 0 12,156

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

10 มิ.ย. 2563 0 12,799

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทในเขตพื้นที่ ประเภทนอกเขตพื้นที่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้านศิลปะประดิษฐ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้านศิลปะประดิษฐ์

04 มิ.ย. 2563 0 12,556

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้านศิลปะประดิษฐ์