ข่าวสารจากเว็บไซต์

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ YCT
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ YCT

18 มิ.ย. 2561 0 690

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกและสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ YCT ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 (สมัครภายในวันที่ 20 มิถุนายน - 6 กรก

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

19 เม.ย. 2561 0 4,784

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑