ข่าวสารจากเว็บไซต์

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

08 พ.ค. 2562 0 9,039

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศรับย้ายนักเรียนระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับย้ายนักเรียนระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2562

07 พ.ค. 2562 0 972

Download ประกาศ ให้นักเรียนมามอบตัวในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยเตรียมเอกสาร 1.สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ แม่ นักเรียน 2.ใบปพ.1 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป *****มอบตัวที่งานทะเบียน อาคารสีฟ้าชั้นล่าง เวลา 09.00 น.

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รอบสอง คลิกดูรายละเอียด
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รอบสอง คลิกดูรายละเอียด

23 เม.ย. 2562 0 283

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รอบสอง คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สำรองครั้งที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สำรองครั้งที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

10 เม.ย. 2562 0 1,926

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สำรองครั้งที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์

05 เม.ย. 2562 0 3,426

รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์

^