ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561

12 ก.พ. 2562 0 3,543

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 10 อันดับคะแนนรวม 5 รายวิชา คะแนนรวม 5 รายวิชา (เรียงตามเลขที่สมัคร) 10 อันดับคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ (เรียงตามเลขที่สมัคร) 10 อันดับคะแนนรายวิชาวิ

โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปี 2561
โครงการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปี 2561

10 ม.ค. 2562 0 2,167

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดสอบโครงการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และส

ประกาศการสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ประกาศการสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

16 พ.ย. 2561 0 1,726

ประกาศ รายชื่อและห้องสอบ การสอบแข่งขันของสมาคมคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สอบวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 1. รายชื่อผู้เข้าสอบ ชั้นประถมศึกษา ประเภทบุคคล ชั้นประถมศึกษา ประเภททีม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคค