ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รอบสอง คลิกดูรายละเอียด
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รอบสอง คลิกดูรายละเอียด

23 เม.ย. 2562 0 16

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รอบสอง คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สำรองครั้งที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สำรองครั้งที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

10 เม.ย. 2562 0 1,368

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สำรองครั้งที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์
รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์

05 เม.ย. 2562 0 2,462

รายชื่อนักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้ารศิลปะประดิษฐ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้ารศิลปะประดิษฐ์

26 มี.ค. 2562 0 2,070

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้ารศิลปะประดิษฐ์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ฉ.ส. ประเภทได้สิทธิ์ได้แผนการเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ฉ.ส. ประเภทได้สิทธิ์ได้แผนการเรียน

20 มี.ค. 2562 0 1,994

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใช้สิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทได้สิทธิ์ได้แผนการเรียน)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ฉ.ส. ประเภทได้สิทธิ์สอบเข้าแผนการเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ฉ.ส. ประเภทได้สิทธิ์สอบเข้าแผนการเรียน

20 มี.ค. 2562 0 1,369

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีใช้สิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทได้สิทธิ์สอบเข้าแผนการเรียน)

^