ข่าวสารจากเว็บไซต์

การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)
การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)

17 ก.ค. 2563 0 80

การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

24 มิ.ย. 2563 0 9,823

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

11 มิ.ย. 2563 0 11,234

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

10 มิ.ย. 2563 0 11,520

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทในเขตพื้นที่ ประเภทนอกเขตพื้นที่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้านศิลปะประดิษฐ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้านศิลปะประดิษฐ์

04 มิ.ย. 2563 0 11,903

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษด้านกีฬา ด้านดนตรีขับร้องและนาฏศิลป์ ด้านศิลปะและด้านศิลปะประดิษฐ์

รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน AFS
รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน AFS

25 พ.ค. 2563 0 1,335

โครงการแลกเปลี่ยน AFS ขณะนี้ มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ YP รุ่นที่ 60 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทางโปรแกรมออนไลน์ที่ www.afsthailand.org และ www.facebook.com/afsthailandofficial ซึ่งใน

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

18 พ.ค. 2563 0 4,707

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทความสามารถพิเศษ) ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน 1. ความสามารถพิเศษด้านกีฬา 2. ความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ 3. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 4. ความสามารถพิเศษด้านศิลปะประดิษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2563

18 พ.ค. 2563 0 8,799

ประกาศรายชื่อและห้องสอบนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 1. รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม. 1 2. รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าศึกษากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าศึกษากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563

14 พ.ค. 2563 0 1,963

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เข้าศึกษากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563 คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ15-17ปี 2. มีวืนัย อดทน 3. มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้ 1.กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านลิงค์ https://docs.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับชั้น ม.3 และนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (วันอนุมัติการจบวันที่ 31 มีนาคม 2563)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับชั้น ม.3 และนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (วันอนุมัติการจบวันที่ 31 มีนาคม 2563)

31 มี.ค. 2563 0 1,145

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับชั้น ม.3 และนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 (วันอนุมัติการจบวันที่ 31 มีนาคม 2563) รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมายเหตุ : ส่วนการรับเอกสารกา

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ขอเลื่อนการรับเอกสาร ปพ.1 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก)
ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ขอเลื่อนการรับเอกสาร ปพ.1 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก)

26 มี.ค. 2563 0 676

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เรื่อง ขอเลื่อนการรับเอกสาร ปพ.1 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก)